Releasenotes

Uppdaterad: 2024-05-03

Releasenotes 24.05

2024-05-07

 • Spärra ärende

  När en mäklare blir av med sin licens hos Fastighetsmäklarinspektionen behöver ärenden som de är ansvariga mäklare på spärras. För att kunna visualisera ett spärrat scenario har statusen Spärrat implementerats för samtliga aktörer. All funktionalitet förutom att följa flödet för att byta ansvarig mäklare på ärendet samt hantera meddelanden och granska/hämta/öppna markerade dokument är spärrat.

 • Byte av ansvarig mäklare

  Vid de fall när ärendet är spärrat och den nuvarande ansvariga mäklaren som ej kan förnya sin licens hos Fastighetsmäklarinspektionen behöver ärendet en ny ansvarig mäklare för att kunna fortsätta hanteras.

  De som kan tilldela ärendet till en annan mäklare behöver ha fått delegerad behörighet av den tidigare mäklaren. Delegerad handläggare kan sedan endast välja en annan mäklare som givit användaren delegerad behörighet. Den nuvarande mäklaren kan även lämna över ansvaret till en kollega som de fått delegerad behörighet från. När den nuvarande mäklaren eller behörig handläggare tilldelar bytet för ansvarig mäklare behöver användaren ladda upp ett nytt uppdragsavtal, det är även möjligt att bifoga en Fullmakt lämnad av säljare.

  När förfrågan är skickad behöver mäklaranvändaren neka eller godkänna förfrågan. Om användaren nekar förfrågan går ärendet tillbaka till läge där tidigare mäklaren eller tillagda handläggare behöver agera på ärendet. När användaren godkänner förfrågan tas den tidigare ansvarige mäklaren bort från ärendet och ersätts av den som godkänner. Ärendet får därefter tillbaka samma status som innan ärendet spärrades. Ärendet triggas till SB1 och säljarens bank får status Ny, om löseninformation och/eller bokad/förfrågad tid fanns på ärendet kommer tiden fortsatt att finnas kvar.

 • Händelser och notiser för byte av ansvarig mäklare

  En ny kategori har implementerats under notifieringar vid namn: Byte ansvarig mäklare. Följande notifieringar kommer att automatiskt vara förvalda:

  • Ärendet har spärrats pga. att ansvarig mäklare inte har någon registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen
  • Förfrågan om godkännande har skickats till ny ansvarig mäklare
  • Handläggare har tagits bort på ärendet
  • Ny ansvarig mäklare har godkänt ärendet
  • Ärendet har avslutats av Tamburs administratörer

  Det är möjligt att själv gå in och inaktivera dessa under notifieringsinställningar.

  Det är även möjligt att prenumerera på det dokument som läggs upp i samband med förfrågan av ny ansvarig mäklare. De ligger under kategori Dokument. Observera att dessa notifieringar är dock ej automatisk förvalda.

  • Nytt uppdragsavtal/Tilläggsavtal uppdragsavtal uppladdat
  • Nytt uppdragsavtal/Tilläggsavtal uppdragsavtal borttaget

  Händelser kommer även att genereras i händelseloggen för samtliga aktörer. Det avser följande händelser:

  • Ärendet har spärrats pga. att ansvarig mäklare inte har någon registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen
  • Förfrågan om godkännande har skickats till ny ansvarig mäklare
  • Handläggare har tagits bort på ärendet
  • Ny ansvarig mäklare har godkänt ärendet
  • Nytt uppdragsavtal/Tilläggsavtal uppdragsavtal uppladdat
  • Nytt uppdragsavtal/Tilläggsavtal uppdragsavtal borttaget

Releasenotes 24.04

2024-04-10

 • Visa samma e-postadress under Mina uppgifter och Notifieringsinställningar

  För att underlätta för användaren att rätt e-postadress används för notifieringar kommer nu den e-postadress som finns registrerad under Mina uppgifter att automatiskt visas i Notifieringsinställningar.

 • Utvalda notifieringar ska vara automatiskt förvalda

  För att undvika att viktig information missas inför tillträdet kommer ett antal utvalda notifieringar att automatiskt vara förvalda. Det gäller vid nyregistrering samt för de existerande användare som ej har dessa påslagna sedan innan.

  Det avser följande notifieringar:

  • Risk för underskottsaffär
  • Konto för överskottslikvid saknas inför tillträde
  • Meddelande skickat
  • Svar till meddelande skickat
  • Ärendet skyddat pga. skyddad identitet

  För de som inte önskar få ovan notifieringar är det möjligt att manuellt inaktivera dessa.

 • Dokumentstypen Fullmakt gällande uppdragsavtal är ej längre möjlig att skicka in

  Det är ej längre möjligt att skicka in dokumentstypen Fullmakt gällande uppdragsavtal via ett mäklarsystem. Dokumentstypen har sedan förra releasen ersatts av andra dokumentstyper med syftet att tillmötesgå andra fullmakter.

Releasenotes 24.03

2024-03-13

 • Namnändring av fullmakter

  De befintliga dokumentstyperna som avser fullmakter har idag fel benämning. För att undvika att behöva ladda upp samma fullmakt två gånger för att både säljarens och köparens bank ska kunna se dokumentet har följande dokumentstyper har implementerats:

  • Fullmakt lämnad av säljare (synlig för säljarens och köparens bank)
  • Fullmakt lämnad av köpare (synlig enbart för köparens bank)

  De befintliga fullmakter som laddats upp i Tambur finns kvar och går att ta bort, men det är ej möjligt att ladda upp fler.

 • Vid ändring av e-postadress under ”Mina uppgifter” ska adressen automatiskt kopieras över till notifieringar

  Vid byte av bolag missar oftast användaren att uppdatera sin e-postadress under notifieringsinställningar. För att hjälpa användaren att inte gå miste om viktig information kommer e-postadressen som registreras under ”Mina uppgifter” att automatiskt kopieras över till notifieringsinställningar.

 • Ny tjänst för E-signering

  För att skydda användaren mot avancerade säkerhetshot har ”säker start” av BankID implementerats. Det gäller vid signering med BankID vilket avser följande moment:

  • Signera ärende
  • Signera användarvillkor
  • Signera sekretessförbindelse
 • Möjlighet att ladda upp dokument i block som krävs/underlättar för att gå vidare till nästa steg

  För att underlätta att komma vidare till nästa steg i flödet är numera möjligt att ladda upp, dra och droppa berörda dokument direkt i blocket i stället för att behöva öppna dokumentsektionen. Det gäller följande block:

  Inbjudan av banker

  • Överlåtelseavtal (Bostadsrätt)
  • Köpekontrakt (Fastighet)
  • Fullmakt lämnad av säljare
  • Fullmakt lämnad av köpare

  Signeringsstatus

  • Uppdragsavtal
  • Mäklarbild/Lägenhetsförteckning (Bostadsrätt)
  • Fullmakt lämnad av säljare
  • Bouppteckning

  Checklista

  • Fullmakt lämnad av säljare
  • Fullmakt lämnad av köpare
 • Lägg till spärrar vid inbjudan av säljarens bank

  För att förtydliga för en användare att krav ej har uppfyllts för att kunna bjuda in säljarens bank ska anledningen visas med hjälp av det röda utropstecknet, när användaren fyllt i vilken Bank.

 • Möjligt att skicka in samtliga dokumentstyper från mäklarsystemen till Tambur

  Tambur har nu öppnat upp för möjligheten att via mäklarsystemen kunna ladda upp samtliga dokumentstyper.

Releasenotes 24.02

2024-02-14

 • Fasta avvisningsorsaker för konton

  Ett sätt att effektivisera hanteringen av konton för överskottslikvid har fasta avvisningsorsaker implementerats. Fritextfältet har tagits bort och visas endast vid val av orsak “Övrigt”. Vid avvisning visas orsaken i både händelseloggen och i blocket för överskottslikvid.

 • Omarbetning av texter

  Ett större arbete har genomförts gällande texter, dels för att skapa en enhetlig känsla och dels för att kunna vägleda användaren konsekvent genom de steg som ska utföras.

Releasenotes 24.01

2024-01-17

 • Halvdagar implementerade i Tambur

  För att undvika att tillträdestider bokas efter kl. 12:30 på bankrelaterade halvdagar (Trettondedagsafton, Skärtorsdagen, Valborgsmässoafton, Dag före Kristi himmelsfärds dag, Dag före Alla helgons dag) har nu stöd för att visualisera samt inaktivera möjlighet till bokningar på dessa tider implementerats.

 • Möjligt att dra i reglaget originalhandlingar skickade efter att samtliga aktörer har avslutat ärendet

  Vid vissa tillfällen avslutar mäklaren ett ärende innan de har dragit i reglaget som visar köparens bank att originalhandlingar har skickats (fysiskt). Det är numera möjligt för mäklare att dra i detta reglage efter att alla aktörer har avslutat ärendet.

 • Obligatoriskt för köparens bank att ange adress för originalhandlingar för att spara uppgifter

  Vid de tillfällen som adress för originalhandlingar saknas behöver mäklare kontakta köparbanksenheten på ärendet. För att undvika att adressen saknas har en spärr lagts till under Mina enheter. När bankanvändaren försöker spara ändringar för enheten utan en adress inlagd visas spärren.

 • Ny sortering av ärenden i översikten

  Den tidigare ordningen var äldsta skapade ärende överst i listan, till att nu visa närmaste tillträde (bokat, förfrågat och preliminärt tillträdesdatum och tid) överst i listan.

 • Möjligt att dra i reglage för att aktivera notifieringar

  Det är nu möjligt att dra i reglaget för att aktivera/inaktivera samtliga notifieringar till notisklockan i Tambur.

  Inaktiveras notisklockan läsmarkeras och rensas olästa notifieringar i klockan. För att tydligt visa att funktionen är inaktiverad blir klockikonen samt tidigare valda händelser för notiser utgråade.

  Reglaget påverkar enbart notifieringar till notisklockan och inte e-post notifieringar.

 • Felmeddelande visas tidigare om samma ID anges för flera säljare, köpare och säljare eller köpare

  Vid de tillfällen som en mäklare anger samma personnummer/annat ID på säljare, köpare eller köpare/säljare i skapa-flödet visas en flash och spärr genereras när användaren försöker gå vidare till nästa steg. Tidigare uppkom spärren när ärendet skapades, nu är det ändrat till att visas tidigare där användaren måste genomföra ändringen.

Releasenotes 1.23.49

2023-12-06

 • Möjlighet att redigera information till bank

  Vid inbjudan av säljarens och köparens bank kan mäklaren sen tidigare skicka med information som de vill att berörd bank ser när de hanterar inbjudan. Nu går informationen även att lägga till, ta bort samt att justera fram tills dess att berörd bank har accepterat ärendet.

  Efter att banken har accepterat ärendet kan meddelandefunktionen användas.

 • Inflöde av juridisk person stoppat

  Tibern har mottagit flertalet supportärenden från mäklare där de frågar om kundtypen juridisk person går att hantera i Tambur. I dagsläget hanterar bankerna dessa ärenden olika, en del hanterar dessa i Tambur och andra inte, vilket skapar förvirring och otydlighet.

  Problem uppstår för mäklaren när en bank accepterar ärendet och den andra banken avvisar. Ärendet behöver då avslutas i Tambur och hanteras utanför portalen.

  Tills dess att samtliga Tamburanslutna banker har meddelat att de kan hantera dessa ärenden i Tambur har Tibern beslutat att tills vidare stoppa inflödet av ärenden med kundtyp juridisk person. Under 2024 har Tibern som ambition att implementera systemstöd för att hantera vissa typer av juridisk person. Kravarbete för hantering av upplåtelser av hyresrätter och nyproduktion påbörjas i vår.

 • Förtydligande av spärrar

  De spärrar som finns i inbjudna banker blocket har förtydligats. De står nu i kronologisk ordning och texterna är uppdaterade utifrån om de är uppfyllda eller inte. Kontrollerna visas som negativ om den inte är uppfylld och vice versa om de är uppfyllda.

 • Information om tidigare bokat tillträdestid

  För varje bekräftad tillträdestid som bokas kommer detta att visas i händelseloggen med datum och tid för den bekräftade bokningstiden.

 • Informationsblock förvalt stängda i listvy

  När ett ärende öppnas från översikten visas samtliga block numera som stängda. Detta för att underlätta att hitta till rätt block samt minska scrollanvändning.

 • Automatisk expanderad vy på tillträdesdatum

  När ett ärende öppnas på tillträdesdatumet kommer ärendet automatisk öppnas i expanderad vy. Detta ger mäklaren bättre överblick på ärendet och förenklar de arbetsmoment som ska utföras. I den expanderade vyn är vissa block förvalt utfällda för att användaren direkt ska kunna se väsentlig information om ärendet.

 • Utökad sektion att dra och släppa dokument

  Det har nu förtydligats att det är möjligt att dra och släppa den undertecknade definitiva likvidavräkningen och köpebrevet (avseende fastighet) i blocket Checklista. Fältet dit dokumentet kan dras och släppas har utvidgats och markerats med en streckad linje för ytterligare tydlighet. Förhoppning är att fler mäklare ska använda funktionen som underlättar på tillträdesdagen.

 • Tvingande att välja ja eller nej för obelånat och kontanttilträden vid inbjudan av bank

  För att minska antalet avvisade ärenden och öka effektiviteten för samtliga aktörer i Tambur har det nu blivit obligatoriskt för mäklare att ange den information som mäklaren besitter avseende om säljaren har uppgivit att objektet är obelånat eller om köparen avser att erlägga köpeskillningen kontant.

  Denna information anges i skapa flödet i Tambur eller under blocket Inbjudna banker. Tiberns förhoppning är att detta kommer att bidra till att fler ärenden kan accepteras då det idag förekommer att bankerna avvisar ärenden där de saknar denna information.

 • Löseninformation uppdateras i realtid

  För att påkalla uppmärksamhet och undvika ledtider vid viktig information som när löseninformation uppdateras genereras en realtidsflash för de som står på ärendet. Blocket Löseninformation uppdateras i realtid för användare.

Releasenotes 1.23.45

2023-11-08

 • Spärr för att inte kunna lägga in samma personnummer på olika kunder

  För att förhindra att samma personnummer av misstag registreras på flera kunder och ärenden avvisas på grund av detta, har nu en spärr lagts till. Spärren uppkommer vid de tillfällen när det finns flera säljare eller köpare samt köpare och säljare med samma personnummer inom samma ärende.

 • Ny dokumentstyp “Faktura övriga betalningar”

  För att styrka underlaget vid en övrig betalning har en ny dokumentstyp vid namn Faktura övrig betalning lagts till. Dokumentstypen är valbar för både objektstyp fastighet och bostadsrätt och kommer att vara synlig för köparens bank. Uppladdning och borttagning av dokumentet är möjligt för bankerna att prenumerera på.

 • Ändra format på kopierade siffror

  Vid kopiering av belopp har mellanslaget tagits bort för att undvika problem när beloppen klistras in i interna system.

 • Blocket för adress för originalhandlingar visar text om bank glömt fylla i adress

  När köparens bank inte fyllt i adress dit mäklaren ska skicka originalhandlingar, visas nu en informationstext ”Ingen adress för originalhandlingar finns tillgänglig, vänligen kontakta köparens bank”.

 • Spärrar för att ändra till fel organisationsnummer under Mina uppgifter

  Om en användare försöker ändra till ett ogiltigt organisationsnummer under Mina uppgifter visas ett meddelande att organisationsnumret är fel.

  En spärr har även implementerats under Mina uppgifter. Det går inte längre att ändra till organisationsnummer avseende ett bolag som inte tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Tibern AB. För att organisationsnumret ska gå att ändra behöver personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Länk till PUB-avtal finns under Användaravtal i Mina uppgifter.

 • Trädstruktur vid expanderad vy

  När en användare har öppnat expanderad vy försvinner listvyn. För att underlätta att hitta tillbaka till översikten har en klickbar trädstruktur implementerats. När användaren klickar på respektive rubrik hamnar personen i den vyn.

 • Automatavsluta ärenden med direktlösta lån efter klar med transaktionen

  När ett ärende inte innehåller någon transaktion för antingen säljarens bank och/eller kontobanken ska transaktionen och ärendet automatiskt avslutas när köparens bank är klar med transaktionen. Detta gäller för ärenden med direktlösta lån och inget belopp på kontot. Vid dessa tillfällen kommer det tydligt framgå i händelseloggen att det är systemet som har automatiskt avslutat transaktionen och ärendet.

 • Två dokumentstyper laddas inte upp vid uppskapandet av ärende

  Dokumentstyperna överlåtelseavtal (bostadsrätt) och köpekontrakt (fastighet) följde inte med om banken inte bjöds med vid skapande av ärende. Detta är nu korrigerat och dokumenten följer nu med.

 • Bokningskalendern visar ej gröna tider

  Om en användare bläddrar mellan ärenden och bokningskalendern är öppen försvann de gröna tiderna i kalendern. Detta är nu åtgärdat och de gröna tiderna visas korrekt igen.

Releasenotes 1.23.41

2023-10-11

 • Nytt registreringsflöde

  För att underlätta vid registrering av mäklare/assistent har både designen och den tekniska lösningen byggts om. Numera visas endast en knapp under “Inloggning och registrering” där användaren identifierar sig in med BankID. Vid identifiering känner systemet av om användaren är registrerad sedan tidigare eller ej. Om användaren ej är registrerad kommer ett registreringsflöde att presenteras med obligatoriska fält, om användaren går att identifiera loggas denna in automatiskt. Numera ges även användaren möjlighet att välja vilken roll den vill registrera sig som i Tambur. Två radioknappar presenteras i registreringsflödet. Klickar användaren i roll ”Mäklare”, behöver den ange sitt personliga FMI-id som hämtas på fmi.se.

 • Landshypotek tillagd i Tambur

  Nu är Landshypotek synlig i Tambur och kommer snart vara valbar att bjuda in på ärenden för hantering av tillträden i portalen.

 • Uppdaterad text om Borgo

  I blocket Inbjudna banker visas en informationstext om vilka banker som hanteras via Borgo, Informationstexten är nu uppdaterad, då Sparbanken Syd är tillagd som köparens bank.

 • Meddelanden kan ej raderas efter att köparens bank är klar med transaktionen

  Det har varit möjligt att radera meddelanden efter att köparens bank har avslutat transaktionen. Detta är nu ändrat och det går inte radera meddelanden i detta skede.

Releasenotes 1.23.37

2023-09-13

 • Information vid otillgänglighet

  Vid ett scenario där Tambur inte är tillgänglig kommer information om detta visas på inloggningssidan.

 • Navigering från sista ärendet på en sida till nästkommande sida

  När en användare ville gå till nästa ärende på nästkommande sida och befinner sig på sista ärendet på en sida hamnar nu användaren högst upp på nästa sida. Ärendet som användaren hade öppnat stängs.

 • Tydligare information när blocket för löseninformation är tomt

  När ingen information har registrerats i blocket för löseninformation visas endast en text som säger att ingen löseninformation finns tillgängligt.

 • Olästa meddelanden på avslutade ärenden visas nu tydligare för banker

  Tidigare visades enbart meddelande på pågående ärenden i bankernas filter som listar ärenden med olästa meddelanden. Nu visas även avslutade ärenden med olästa meddelanden så att dessa ska uppmärksammas bättre.

 • Visualisering av totalt antal sidor i översiktslistan

  Längst ner på översikten visas nu hur många sidor med ärenden det finns. En markör tydliggör också vilken sida du står på.

 • Ärenden låses när signering tar för lång tid

  När ett ärende är inskickat från ett mäklarsystem behöver dessa signeras med BankID i Tambur. Tidigare låste sig ärendet om användaren tog för lång tid på sig, detta är nu åtgärdat. Det går även att avbryta signeringen genom att trycka på knappen avbryt signering.

 • Ärenden inskickade via mäklarsystemen måste innehålla en säljare för att kunna signeras

  Om ett ärende är inskickat via ett mäklarsystem måste det innehålla minst en säljare för att kunna signeras i Tambur. Saknas säljare på ärendet visas det med ett gult utropstecken invid säljare i blocket Signeringsstatus.

Releasenotes 1.23.23

2023-06-07

 • Marginalen Bank

  Marginalen Bank ansluter till Tambur och kommer inom en snar framtid att vara valbar att bjudas in som säljarens och köparens bank.

 • Förtydligande Borgotext

  Informationstexten om Borgo som ni finner i blocket Inbjudna banker har uppdaterats med nuläge i enlighet med det förtydligandet som gick ut i förra veckan.

 • Nyhetsbrev arkiv

  Tamburs tidigare nyhetsbrev går nu att nå via länken Nyhetsbrev arkiv i footern på Tiberns hemsida. Här kan du läsa om tidigare releaser och tips om hantering i Tambur.

 • Prenumererar på Tamburs nyhetsbrev

  Nu kan personer som inte är tamburanvändare registrera sig till Tamburs nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kan exempelvis vara intressant för personer som jobbar på ett mäklarbolags huvudkontor eller projektledare hos en mäklarsystemleverantör. En person som registrerar sig som användare i Tambur blir automatiskt mottagare till nyhetsbrevet.

 • Kontroll att personnummer/annat ID finns på kund

  Tamburs kundservice har fått inrapporterat att vissa ärenden som skapats från mäklarsystem har saknat säljarens personnummer. Dessa ärenden har därför avvisats av banken. En kontroll att personnummer/annat ID finns, har därför lagts till vid signering av ärenden. Om mäklaren hovrar över utropstecknet invid ”Säljare” under blocket Signeringsstatus kommer ni få ett förtydligande över varför ärendet ej går att signera.

Releasenotes 1.23.19

2023-05-10

 • Smidigare hantering av Personuppgiftsbiträdesavtal

  Det är nu möjligt för mäklarbolag att initiera ett personuppgiftsbiträdesavtal med Tibern AB via Tamburs utbildningssida och signera det med BankID. Övergången från posthantering till e-signering påskyndar och underlättar hanteringen för nya bolag som inte tidigare tecknat avtal med Tibern.

Releasenotes 1.23.15

2023-04-11

 • Ny inloggningslösning för mäklare

  Tambur har bytt leverantör för inloggning till portalen. Mäklare kommer fortsatt att logga in med BankID.

 • Användaravtal behöver signeras vid första inloggningen i Tambur i Tiberns regi

  Vid första inloggningen till Tambur efter att Tibern tagit över, kommer mäklare att behöva signera användaravtalet. Tidigare användaravtal som mäklaranvändaren signerade vid registrering av konto är tecknat med UC. Nytt avtal behöver nu signeras med Tibern.

 • Sekretessavtal behöver signeras på nytt

  Sekretessförbindelsen som mäklaren tidigare signerat med BankID under Mina uppgifter i Tambur behöver signeras på nytt. Avtalat signeras vid ett tillfälle och möjliggör köparens banks namn att visas på säljarens transaktionsbekräftelse. Är sekretessförbindelsen inte signerad går det inte att dra i reglaget för att lämna medgivande.

Releasenotes 1.23.03

2023-01-25

 • BORGO ansluter sig till Tambur

  Borgo är nu ansluten till Tambur och kommer inom kort att kunna bjudas in på ärenden. Borgo är ett hypoteksbolag vars bolån kommer att distribueras via ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd samt Ålandsbanken.

  I första läget kommer Ikano Bank och Söderberg & Partners hanteras via Borgo. Ska köparen ta lån hos någon av dessa banker ska därför Borgo väljas som köparbank på ärendet.

  När Borgo är redo att ta emot ärenden i Tambur kommer en informationstext läggas upp i blocket Inbjudna banker. Informationstexten uppdateras allt eftersom distribuerande banker ska hanteras via Borgo.

 • Möjligt att logga in i Tambur från mobil och Ipad

  Precis som i gamla versionen av Tambur är det nu möjligt att logga in på tambur.se via mobilen och iPad.

 • Teckenstorlek och färg

  Ytterligare layout-justeringar har gjorts med avseende på teckenstorlek och färg för att göra informationen tydligare samt mer enhetlig. Bl.a. har rubrikerna/etiketterna fått mörkare färg för att synas bättre.

 • Varning om att konto saknas när mäklare markerar objektet som obelånat

  Mäklare får nu en varning om att konto för överskottlikvid saknas när mäklare markerar checkrutan ’Objektet obelånat enligt uppgifter från säljare’.

 • Sök på ärende via Fastighetsbeteckning

  Nu har söket utökats med fastighetsbeteckning.

 • Utöka antal tecken i bankernas avvisningsorsak

  När en bankanvändare avvisar ett ärende krävs en avvisningsorsak och det är även möjligt att skriva in en kommentar. Kommentarsfältet har nu utökats till att rymma 150 tecken istället för tidigare 100 tecken. Detta för att göra det möjligt att tydligare beskriva anledningen till att ärendet avvisas.

 • Preliminärt tillträdesdatum visas i kalendern vid bokning

  Om mäklaren angivit ett preliminärt tillträdesdatum visas det som förvalt datum när mäklaren ska boka tid i blocket Boka tid.

 • Registrera konton för överskottslikvid i Skapa-flödet

  För att påminna mäklaren om att registrera konton för överskottslikvid i ett tidigt skede, så har möjlighet att registrera konton tillhörande säljarna lagts till i Skapa-flödet.

Releasenotes 1.22.48

2022-12-08

 • Konton för överskottslikvid redovisas i ny ordning

  Konton för överskottslikvid i kontoblocket visades tidigare i registreringsordning, numera visas det i följande ordning då det minskar risk för felbokningar av köparens bank under tillträdet.

  Nu listas Konton för överskottslikvid enligt följande:

  • Säljarbanks-konton: registreringsordning.
  • Kontobanks-konton: sorterade i bokstavsordning på banknamn, därefter registreringsdatum.
  • Externa konton: sorterade i bokstavsordning på banknamn, därefter registreringsdatum.
 • Tillträdestid avbokas när mäklare avslutar ett ärende innan utfört tillträde

  För att inte slösa på värdefulla tillträdestider avbokas nu tillträdestiden om en mäklare avslutar ett ärende i förtid. Det innebär att den avbokade tid-slotten kommer att finnas tillgänglig hos berörd bank för andra mäklare.

 • Uppdateras relevant information om kund behöver ärendet granskas på nytt av banken

  Om mäklaren vill ändra relevant information om kunden efter att berörd bank har accepterat ärendet behöver banken bjudas in på nytt för att kunna granska de nya förutsättningarna.

  Mäklaren behöver bjuda in säljarens bank på nytt om:

  • Mäklare vill redigera persontyp eller id (personnummer, annat id eller organisationsnummer)
  • Mäklare vill lägga till fler säljare på ärendet
  • Mäklaren behöver bjuda in köparens bank på nytt om:
   • Mäklare vill redigera persontyp eller id (personnummer, annat id eller organisationsnummer)
   • Mäklare vill lägga till fler köpare på ärendet
   • Mäklare vill ta bort köpare på ärendet


   • Mäklare behöver även ta bort registrerade konton för överskottslikvid tillhörande en säljare som får nytt ID eller tas bort.

 • Bankerna kan numera även prenumerera på händelser relaterade till om relevant information om objektet ändras

  För Fastighet har följande nya event lagts till:

  • Fastighetsbeteckning ändrad
  • Kommun ändrad
  • För BRF har följande nya event lagts till:
   • Föreningens organisationsnummer ändrat
   • Lägenhetsnummer ändrat
   • Kommun ändrad

Releasenotes 1.22.44

2022-11-09

 • Obligatorisk Mäklarbild

  Efter önskemål från både mäklare och banker har mäklarbild lagts till som ett obligatoriskt dokument vid skapande av ett BRF-ärende. Det underlättar för mäklaren att få sitt ärende accepterat av berörda bankar, som annars kan avvisa det pga. att de behöver få se dokumentet.

  Mäklarbild krävs även för att signera ett ärende som kommer in via ett mäklarsystem. Signeringsmöjligheten är inaktiv till dess att både Uppdragsavtal och Mäklarbild är uppladdade.

 • Kontostatus i anslutning till tillträdesdagen

  På översiktssidan finns det möjlighet att söka ut ärenden som har ett eller flera konton med en viss status. I sökrutan kan mäklaren till exempel söka ut alla ärenden där inget konto har registrerat ännu genom att välja alternativet Konto saknas. Med alternativet Avvisat visas de ärenden som fått konton avvisade. Konton som tillhör banker som inte är Tambur-anslutna visas under Kontostatus Verifieras på tillträde (Extern bank). Man ska räkna med att ett tillträde med konton hos en extern bank kan ta lite längre tid.

 • Snabbkommandon

  Klicka på ikonen med frågetecken i toppmenyn för att få tillgång till bland annat de snabbkommandon som finns implementerade i Tambur, som till exempel att skifta mellan expanderad- och listvy samt att välja föregående eller nästa ärende i listan.

Releasenotes 1.22.41

2022-10-19

 • Förbättrad layout

  Vi har utifrån den feedback som har rapporterats in från mäklare och assistenter gjort mindre visuella förändringar. Det handlar primärt om att göra innehållet på ett ärende mer lättöverskådligt med tydligare ramar, rubriker och kontraster. Vi kommer under hösten fortsätta att förbättra layouten.

 • Inbjudna banker-blocket fälls in efter accept av ärendet från bankerna

  Nu är blocket Inbjudna banker per default infällt för mäklare efter att båda bankerna på ärendet accepterat det. Detta för att lämna större plast åt information som är mer relevant senare i tillträdesprocessen, så som exempelvis Löseninformation.

  Om en bank tas bort eller om en bank avvisat ett ärende visas blocket utfällt igen.

Releasenotes 1.22.36

2022-09-07

 • Spärrar vid uppladdning av definitiv likvidavräkning

  Precis som i gamla versionen av Tambur finns spärrar för att ladda upp dokumenttypen Undertecknad definitiv likvidavräkning, dvs mäklaren kan ej genomföra uppladdningen om inte alla förutsättningar är på plats.

  Följande måste gälla för att uppladdning av Undertecknad definitiv likvidavräkning ska vara tillåtet på ärendet:

  • Det måste finnas minst ett konto registrerat på ärendet
  • Konton tillhörande säljarens bank samt kontobank måste vara verifierade
  • Säljarens bank måste ha registrerat definitiv löseninformation
   Spärrarna gäller både vid uppladdning i dokumentsektionen och vid uppladdning i blocket Checklista. Visas knappen ’Välj fil’ i checklistan är uppladdning tillåten.
 • Mer realtid

  Realtidsuppdateringar, dvs lila flash med information samt automatisk uppdatering av aktuellt block har lagts till i följande block:

  Checklistan - Numera ser mäklaren i realtid när en bank klickar Klar med sina transaktioner.

  Konto för överskottslikvid - Mäklare ser när en bank Verifierar, Overifierar, Avvisar eller lägger belopp på ett konto. Bankerna ser när mäklaren Lägger till, Ändrar eller Raderar ett konto.

 • Mäklaren kan ej avsluta förrän alla banker är klara med sina transaktioner

  För att mäklare ska uppmärksammas om att samtliga banker ännu inte genomfört sin del av tillträdet har mäklare spärrats från att avsluta ett ärende innan alla inblandade banker är klara med sina transaktioner.

  Mäklaren kan fortsatt avsluta tillträdet med kunden och släppa iväg dem från kontoret när transaktionsbekräftelsen är publicerad, men i de fall en kund hör av sig och inte fått sin slutlikvid blir det lättöverskådligt för mäklaren att se vilken bank som inte gjort sin del.

  Bra att veta är dock att det fortfarande går att avsluta ärendet innan köparens bank har markerat klar med sina transaktioner, i de fall parterna vill avbryta ärendet och hantera tillträdet utanför Tambur.

Releasenotes 1.22.33

2022-08-24

 • Ny startsida och inloggning

  Från och med idag loggar mäklaren in via en ny startsida. Inloggning via denna sida gör att användarna landar på översikten i nya Tambur. Vid eventuella inloggningsproblem, testa att rensa cookies och cacheminne. Under två veckor kommer mäklare fortsatt att ha möjlighet att via en länk till vänster i topp-raden kunna ta sig till den gamla versionen. Den 8 september stängs gamla Tambur.

 • De funktioner som saknades i nya versionen av Tambur under sommaren, är nu på plats

  Nu har blocket Checklista uppdaterats med följande:
  • Reglage för ´Medgivande att lämna bankuppgifter´, så att köparens banks namn kan visas på säljarens transaktionsbekräftelse.
  • Direktuppladdning av Definitiv likvidavräkning samt Köpebrev. Mäklare kan ladda upp dokumentstyperna genom att välja fil eller genom att dra och släppa filerna till checklistan. Dokumenten är synliga för köparens bank oavsett om mäklaren laddar upp dessa via checklistan eller via dokuments-fliken.
  • Status Säljararens bank klar med transaktioner samt Kontobank klar med transaktioner markeras med grön bock samt klockslag när dessa är utförda.

  Adress för originalhandlingar
  Vi bostadstyp Fastighet finns nu under checklistan ett nytt block som visar den adress som köparens bank angivit att köpebrevet ska skickas till. Mäklare markerar med reglaget när handlingarna är skickade.

  Notifieringsklockan
  I topp-raden visas notifieringar för påminnelser, meddelanden samt övriga händelser som användaren prenumererar på. Notifieringarna markeras med olika symboler (triangel med utropstecken, kuvert och en klocka) för att visualisera typ av notifiering. Användaren kan klicka på ärende-id i en notifiering för att navigera till aktuellt ärende. På samma sätt som tidigare går det att läsmarkera alla 50 notifieringar som lästs upp alternativt en i taget.

  Preliminär tillträdesdag i nya klienten
  Nu finns möjlighet för mäklare att ange samt redigera ’Preliminär tillträdesdag’ i nya klienten. Fältet ligger placerat i blocket Objektsinformation.

  Printfunktion
  Print-knappen är placerad i topp-raden och i utskriften inkluderas följande:
  • Fasta objektsfältet
  • Kundinformation
  • Löseninformation
  • Konton för överskottslikvid
  • Övriga betalningar

  Knappen ´Begära ny löseninformation´
  I blocket Löseninformation kan mäklaren skicka en förfrågan om ny löseninformation. Precis som tidigare går det inte att skicka en ny förfrågan förrän säljarens bank har registrerat ny löseninformation. Inte heller samma dag som ny löseninformation har registrerats.

Releasenotes 1.22.22

2022-06-08

 • Mina uppgifter

  På sidan Mina uppgifter visas mäklarens/assistentens uppgifter samt länkar till Sekretessförbindelse och Användaravtal. Vid ändring av organisationsnummer får mäklaren/assistenten en påminnelse-flash med information "Du har bytt organisationsnummer, tänk på att mäklarbyrån du är ansluten till måste har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal med UC". Mina uppgifter ligger tillsvidare kvar under Mitt konto i befintliga klienten. Mina uppgifter nås via länk på översikten under rubriken: Nya klienten.

 • Nytt ärende

  Via länken kommer ni till nya skapaflödet. Ni kan fortsatt skapa ärenden i det gamla skapaflödet men vi uppmuntrar er att börja jobba i det nya. Ett skapat ärende i den nya klienten söks upp och hanteras i befintliga klienten. Nytt ärende nås via länk på översikten under rubriken: Nya klienten.

 • Förbättringar som har gjorts i det nya skapaflödet:

  Möjlighet till drag-and-drop för dokument.

  Färre informationsfält att fylla i vid registrering av kund, för att minska onödigt merarbete för mäklare

  Kundens telefonnummer och mail är borttagna. Möjlighet att lägga in kundens adress finns kvar, men den är enbart obligatorisk när en kund har Annat ID-nummer pga. att en sådan kund är svårare för bankerna att identifiera

  Checkruta ”Medgivande finns” är borttagen.

  Kontaktperson för juridiskperson är borttagen.

 • Tydligare registrering av dödsbo

  I nya skapaflödet kommer mäklare/assistenter ha följande valmöjligheter när det gäller registrering av säljare och köpare:
  • Fysisk person, angiven med personnummer eller annat id
  • Juridisk person,angiven med organisationsnamn och organisationsnummer
  • Dödsbo, angivet med för- och efternamn samt personnummer, annat-id eller organisationsnummer

  • När det gäller dödsbo med organisationsnummer så anges inte längre organisationsnamn utan istället för- och efternamn. I det fallet uppstår problem vid uppläsning i befintliga klienten.

   Valet dödsbo med organisationsnummer har därför inaktiverats i det nya skapaflödet och en informationstext ”För närvarande går det enbart att registrera dödsbon med organisationsnummer i gamla klienten” visas när mäklaren hovrar över utropstecknet intill alternativet.

   Valet kommer att vara inaktiverat under en övergångsperiod till dess att alla mäklardelar finns tillgängliga i nya klienten och den befintliga klienten avvecklats.

Releasenotes 1.22.21

2022-05-23

 • Mina grupper och Mitt konto

  Vi har nu byggt om Mina grupper och den nya gruppfunktionen (som är en del av den nya klienten) nås via en länk från Översikten.

  Förutom ny layout har även gruppfunktionen förbättrats. Efter att ändringarna implementerats kommer det enbart gå att lägga till handläggare som finns med i ansvarig mäklares grupper under ärenden. Idag kan en handläggare lägga till andra handläggare som finns med i sina egna grupper, utan koppling till ansvarig mäklare.

  Hur påverkas du:

  • Handläggare som läggs till på ärenden före den 23/5 kommer att ligga kvar.
  • Handläggare som läggs till på ärenden efter den 23/5 kommer att följa den nya regeln gällande ansvarig mäklares grupper.
  • Under Mitt konto kommer du endast att administrera kontaktuppgifter, sekretessförbindelser samt användaravtal.

 • Handelsbanken 100% kontobanksinflöde i Tambur

  Handelsbanken har tidigare haft ett kontobanksinflöde på 25%. Det har gjort att vissa Handelsbankskonton på ärenden i Tambur fått status Kontobank, medan andra fått Extern bank. Nu har Handelsbanken, precis som alla andra banker anslutna till Tambur, ett inflöde på 100%, vilket gör att de kommer kunna hantera alla sina konton i Tambur.

 • Ålandsbanken

  Vi kan även meddela att Ålandsbanken nu öppnat upp möjligheten att hantera ärenden i Tambur.

 • Integrationen mot mäklarleverantörssystemet Fasad

  Sen i April är Tambur även integrerad mot Fasad.

  Integrationen består av:

  • Mäklarsystemet till Tambur: Informationen om objekt och säljare överförs till Tambur istället för som tidigare då du som mäklare behövde logga in i Tambur och registrera informationen manuellt.
  • Tambur till Mäklarsystemet: Informationen om objektets lån överförs direkt till ditt mäklarsystem istället för som tidigare då du som mäklare behövde logga in i Tambur och manuellt kopiera informationen till ditt system.

Releasenotes 1.21.49

2021-12-15

 • Notifieringsinställningar

  Tidigare Notiscenter, numera kallad Notifieringsinställningar (som tidigare hittades i toppmenyn högst upp till höger) kommer ni åt via en länk på översiktssidan.

  De två huvudreglagen som styrde notifieringar till ikonen med klockan samt ikonen med post-it lappen, har nu blivit ett huvudreglage som ligger tillsammans med Notifieringsinställningarna. Om ni slår av huvudreglaget för notifieringar i Tambur får ni fortsatt mail på de händelser ni valt att prenumerera på.

Releasenotes 1.21.44

2021-11-10

 • Justeringar för grupphantering

  Mäklare kan skapa grupper under Mitt konto och lägga till kollegor i dessa. På ett ärende kan mäklaren sedan välja att lägga in dessa kollegor som handläggare på ärendet.

  Hantering av dessa grupper har nu förbättrats och justeringar har gjorts:

  • Det går att ändra namn på och beskrivning av en grupp
  • En användare i en grupp kan alltid ta bort sig själv ur gruppen
  • Skaparen av gruppen kan ta bort hela gruppen

 • Integrationen mot mäklarleverantörssystemet Mspecs

  Nu är Tambur även integrerad mot Mspecs.

  Integrationen består av:

  • Mäklarsystemet till Tambur: Informationen om objekt och säljare överförs till Tambur istället för som tidigare då du som mäklare behövde logga in i Tambur och registrera informationen manuellt.
  • Tambur till Mäklarsystemet: Informationen om objektets lån överförs direkt till ditt mäklarsystem istället för som tidigare då du som mäklare behövde logga in i Tambur och manuellt kopiera informationen till ditt system.

 • Rättad bugg

  Efter förra produktionssättningen har det ej varit mjöligt att lägga till/ändra prel. tillträdesdag på redan skapade ärenden/befintliga ärenden.

  Nu är felet rättat och ni kan på skapade ärenden gå in och ändra preliminär tillträdesdag.

Releasenotes 1.21.41

2021-10-13

 • Tambur Info

  Nu finns en ny funktionalitet implementerad för att kunna förmedla nödvändig information till er som användare i Tambur. Informationen som kan komma att förmedlas syftar i första hand på underhållsarbete, driftstörningar men även situationell information.

  Informationen kommer att visas på samma sätt som dagens flashar vid högra hörnet vid inloggat läge. Innehållet kommer att förmedlas från ”Tambur-driften” med datum och klockslag det skickades ut.

  • Röd flash - driftstörningar
  • Gul flash - underhållsarbete
  • Blå flash - information

 • Ytterligare ett clearingnummer inaktiverat

  Ytterligare ett clearingnummer, 7147, som delas av två kontor har inaktiverats och stödjs inte längre i Tambur. Befintliga ärenden med konton som har clearingnummer 7147 påverkas inte. Det är dock inte längre möjligt att ändra konton med ovan clearingnummer, utan måste i sådant fall raderas och registrera ett nytt konto med giltigt clearingnummer. För detaljerad information om clearingnummer i 7000-serien se sida 9 i FAQ.

Releasenotes 1.21.35

2021-09-08

 • Nya rutiner vid skyddad identitet

  Nu har vi ändrat rutinerna och funktionen för skyddad identitet i Tambur. Precis som tidigare kan alla aktörer på ärendet anmäla skyddad identitet. Detta görs under flikarna Säljare alternativt Köpare.

  När en aktör anmäler skyddad identitet får samtliga iblandade aktörer en notifiering via e-post och/eller i påminnelseklockan i Tambur (beroende på om användaren valt att prenumerera på händelsen i form av påminnelse eller e-post i Notiscenter)

  Tidigare fick använder som valt att prenumerera på påminnelsen en notifiering i påminnelseklockan, användaren kunde klicka på påminnelsen och navigeras till en sammanfattning av ärendet. Notifieringen i påminnelseklockan kommer fortsatt att visas som tidigare men sammanfattningen är nu borttagen, och klicket leder istället till att påminnelsen läsmarkeras och försvinner från listan i klockan. Ett e-postmeddelande om att ärendet har spärrats på grund av skyddad identitet skickas på samma sätt som tidigare för dig som prenumererar på e-post.

  Ett ärende som anmälts med skyddad identitet kan inte sökas fram för någon av aktörerna i Tambur. Om du inte vet vilket ärende som ärendenumret i e-postmeddelandet eller påminnelseklockan avser, kan Tamburs kundservice lämna ut uppgifter om:

  • ansvarig mäklare
  • säljarbank
  • köparbank

Releasenotes 1.21.24

2021-06-16

 • Tambur och Vitec integration klarlagd

  Äntligen kan vi meddela att integrationen med Vitec och deras mäklarleverantörssystem Express är klart och live! Det innebär att från och med tisdagen den 15 juni har du som Express-uppkopplad mäklare eller assistent möjlighet att kommunicera med Tambur från systemet.

 • Två transaktionsbekräftelser

  Ärenden som har tillträden den 8 juni och framåt kommer få två transaktionsbekräftelser när köparens bank är klar medtillträdet: en för säljaren och en för köparen. I säljarens transaktionsbekräftelse summeras samtliga transaktioner som finns registrerade i Tambur, exempelvis uppgifter från säljarens bank på de lån som löses på tillträdet, konton dit överskottslikvid överförts enligt uppgifter från mäklaren, samt eventuella övriga betalningar som mäklaren registrerati Tambur. Har mäklaren kryssat i att ett medgivande från köparen finns, publiceras även köparens banks namn på säljarens transaktionsbekräftelse.

 • Övriga Betalningar

  På tillträdesfliken har ett nytt block, Övriga betalningar lagts till. Här ges du som mäklare möjlighet att lägga till betalningar som köparens bank ska boka enligt likvidavräkningen på tillträdet. Exempel på en sådan betalning skulle kunna vara ett mäklararvode som inte reglerats i ett tidigare skede eller köparens banks debitering av säljaren för kostnader vid ansökan om dödsbolagfart eller dödning av förkomna pantbrev.Registreringen är tänkt att fungera som en kontrollfunktion så att inga betalningar missas på tillträdet. Uppgifterna som registreras av mäklaren återspeglas i köparens banks bokningsinstruktion så att bankhandläggare uppmärk-sammas på övriga betalningar som ska bokas. Dessa summeras även i säljarens transaktionsbekräftelse.

 • Ta hjälp av instruktionsfilmen

  Du som mäklare förväntas registrera eventuella övriga betalningar på ärenden som har tillträden från och med den 8 juni. Därför vill vi tipsa dig om att titta på instruktionsfilmen som du hittar under Nyheter längre ner på Tamburs utbild-ningssida. Bankerna kommer i största möjliga mån be dig registrera betalningarna i Tambur om du inte redan gjort det. Den nya transaktionsbekräftelsen innebär ett nytt arbetssätt för dig som mäklare men även för köparbankerna, vilket innebär att vi behöver hjälpas åt i övergångsperioden.

 • Förtydligande av medgivandet

  Medgivandet ska undertecknas av köparen i varje enskilt ärende och sparas i mäklarens akt. Medgivandet finns nu i mäklarsystemen FasIT, Mspecs och snart även i Vitec. I mäklarsystemen populeras uppgifterna om säljare, köpare, mäklare och objekt automatiskt. Medgivandet finns även för utskrift under Mitt konto i Tambur.För att köparens bank ska få visa sin identitet för säljaren, krävs ett medgivande från köparen. Mäklarsamfundet hoppas att du som mäklare ser ett mervärde i att kunna överlämna en komplett dokumentation till dina kunder med utförda betalningar, samt namnet på de banker som del- tagit i processen.

 • Viktigt gällande betalningstyp kontonummer

  Köparens bank stämmer av belopp, mottagarkonto och referens mot likvidavräkningen. Men det sker ingen verifiering av att ett kontonummer, som anges som en övrig betalning, stämmer.

Releasenotes 1.21.20

2021-05-19

  Transaktionsbekräftelsen

  Från och med juni kommer två transaktionsbekräftelser att publiceras när köparens bank är klar med tillträdet, en för säljaren och en för köparen. Följande bör därför ses som förberedande inför kommande lansering.

 • Godkännande/signering av sekretessförbindelse

  Som en del av den nya transaktionsbekräftelsen behöver ni som mäklare och assistenter signera en sekretessförbindelse gentemot samtliga Tamburanslutande banker. Förbindelsen är separat från användarvillkoren och signeras under ”Mitt Konto” med Bank-ID.

 • Mäklaren godkänner att köparens banks namn visas i säljarens transaktionsbekräftelse

  Det har tillkommit en ny checkruta på Tillträdesfliken där ni som mäklare och assistenter kan kryssa för om köparen givit sitt medgivande till att visa sin banks identitet på säljarens transaktionsbekräftelse.

 • Nytt Medgivande-dokument tillgängligt under 'Mitt konto' för mäklare

  Under ’Mitt konto’ finns nu för mäklare en länk till ett Medgivande-dokument. Det kan ni som mäklare hämta och låta köparen/köparna signera när de godkänner att deras banks namn får lämnas till säljaren/säljarna.

Releasenotes 1.21.16

2021-04-21

 • Dokumenttyp testamente synligt för säljarbank

  Önskemål har inkommit om att dokumenttypen Testamente även ska bli synligt för säljarbank. Nu är det justerat och Testamente visas nu både för säljarbank och köparbank.

Releasenotes 1.21.12

2021-03-24

 • Ny varningstriangel för bättre spårbarhet

  I checklistan på tillträdesfliken har en varningstriangel lagts till med texten "Säljarens Bank inte klar med transaktioner". Den syftar till att ge dig som mäklare ytterligare spårbarhet vid tillträden, och är en förberedelse inför funktionen Konto Annan Bank som framöver ska implementeras i Tambur.

 • Handelsbankens omorganisation

  Just nu pågår en omorganisation hos Handelsbanken – ett antal kontor kommer successivt stängas ner. När ett kontor stängts kommer det inte längre finnas som valbar enhet i listan och inte heller vara möjlig att bjuda in till ett ärende. Välj i ett sådant fall närmaste annan enhet för ärendet. Berörda Handelsbankenkontor kommer byta enhet på de ärenden de redan accepterat och du som mäklare eller assistent kommer inte påverkas.

 • Konton i Swedbanks 7000-serie

  Det är inte längre möjligt att registrera kontonummer med ogiltiga clearingnummer ur Swedbanks 7000-serie (enligt information i tidigare nyhetsbrev). "Clearingnumret stöds inte längre i Tambur" kommer att visas i fältet för clearingsnumrets bank.

  Orange varningstext:

  För att underlätta för dig har vi på tillträdesfliken lagt till informationen nedan på orange bakgrund, som berör kontonummer med borttagna clearingnummer.

  Ett antal konton i Swedbanks 7000-serie går inte längre att registrera i Tambur. Dock kan det finnas sparade konton med dessa clearingnummer sedan tidigare – dessa kommer att leva kvar t.o.m. 31 april 2021 och tillträden kommer att kunna ske som vanligt. För tillträden bokade efter detta datum, är rekommendationen att dessa konton raderas och ersätts av ett kontonummer med giltigt clearingnummer. Bankanvändare rekommenderas att avvisa dessa konton om tillträde ska ske senare än den 31 april. Läs s. 6-7 i FAQ mäklare för information.

Releasenotes 1.21.08

2021-02-24

 • Vissa kontonr tillhörande Swedbank och Sparbanker stöds ej i Tambur

  Under våren kommer vissa kontonummer med clearingnr ur Swedbanks 7000-serie att tas bort från Tambur. Dessa clearingnr delas idag av Swedbank och en eller flera Sparbanker, vilket gör att det inte är tekniskt möjligt att lägga till ett sådant kontonr i Tambur. När du som mäklare eller assistent framgent kommer att försöka lägga in ett konto med ett sådant clearingnr, kommer Bank inte att hittas. Lista över vilka clearingnr som berörs finner ni i FAQ Mäklare.

  Du som mäklare behöver därför:

  1. Hör med kunden om de har ett annat konto för överskottslikvid.

  2. Om kunden inte har ett annat konto, be kunden öppna ett nytt konto via sin internet- eller telefonbank (hänvisa till bilden du skickade nedan) alternativt kontakta sitt lokala kontor för hjälp med detta.

  3. Om kunden inte har möjlighet att öppna ett nytt konto, hantera tillträdet utanför Tambur.

  I och med kommande förändring har vi ändrat så att mäklare inte längre kan overifiera ett externt konto eller på motsvarande sätt göra ett overifierat konto externt.

 • Länsförsäkringar tar bort en säljarbanksenhet

  Säljarbanksenheten Dalarna är inte längre valbar. Mäklare hänvisas därför till Länsförsäkringar Lösen lån.

Releasenotes 1.21.03

2021-01-20

 • Integrationen mot första mäklarleverantörssystemet klar!

  FasIT öppnar integrationen till Tambur för alla Fastighetsbyråns mäklare, som idag är fler än 1 000 användare. Flera andra leverantörer av mäklarsystem väntar ivrigt på att integreras med Tambur!

  Integrationen består av:

  Mäklarsystemet till Tambur : Informationen om objekt och säljare överförs till Tambur istället för som tidigare då du som mäklare behövde logga in i Tambur och registrera informationen manuellt.

  Tambur till Mäklarsystemet : Informationen om objektets lån överförs direkt till ditt mäklarsystem istället för som tidigare då du som mäklare behövde logga in i Tambur och manuellt kopiera informationen till ditt system

 • Kontobank i Tambur

  Vi är glada över att snart kunna presentera funktionen Kontobank. När du som mäklare registrerar ett konto för överskottslikvid i en annan bank än säljarbanken (där säljaren har sina lån) kommer detta konto att kunna verifieras alternativt avvisas av Kontobanken innan tillträdet. Även tillträdet kommer att gå snabbare då köparbanken inte behöver ringa över pengarna.

  Därför har vi redan nu implementerat ett nytt kontoflöde som gör att tillträdesfliken ser något annorlunda ut.

  Varje konto har tilldelats en kontotyp beroende på om kontot tillhör Säljarbank eller Extern bank. Detta visas inom parantes för varje konto på tillträdesfliken. När funktionen har aktiverats under våren kommer även kontobank att specificeras Kontobank.

 • Registrering av person- och organisationsnummer

  Nu kan du själv välja hur du registrerar organisations- och personnummer i Tambur.

  ✔ Fysisk person : Ange 12 siffror, med eller utan bindestreck

  ✔ Juridisk person : Ange 12 (inledande 16) eller 10 siffror, med eller utan bindestreck

Releasenotes 1.20.50

2020-12-09

 • Buggfix

  Vi har åtgärdat en bugg som orsakade problem att skapa nya ärenden. Tack till alla er som hörde av sig för att uppmärksamma oss på problemet!

Releasenotes 1.20.46

2020-11-11

 • Omboka tid

  Nu har vi gjort det lättare för dig att ändra datum och klockslag för tillträde, utan att behöva avboka den befintliga tillträdestiden. Ändra tiden genom att välja en ny tid, eller genom att föreslå en ny tillträdestid. Om du har föreslagit en ny tid ligger den ursprungliga tiden kvar i ärendet till dess att den nya tiden har bekräftats av köparbanken.

Releasenotes 1.20.42

2020-10-14

 • Länsförsäkringar tar bort en enhet

  Enheten Västerbotten är inte längre valbar. Mäklare hänvisas därför till Länsförsäkringar Lösen lån eller Länsförsäkringar Tillträdesgruppen.

 • Sparbanken Syd

  Sparbanken Syd ansluter till Tambur och är valbar från och med den 5 oktober.

 • Collector

  Collector avvecklas från Tambur och är inte längre valbar.

Releasenotes 1.20.38

2020-09-16

 • Uppdaterad utbildningssida

  Instruktionsfilmerna på Tamburs utbildningssida är nu uppdaterade med färskt innehåll och ett nytt block med instruktionsfilmer för de funktioner i Tambur som inte har med tillträdesprocessen att göra har lagts till under processkartan.

  Filmen ”Skapa användarkonton” har efter önskemål från mäklare, styckats upp i tre kortare filmer så att man snabbare och lättare ska hitta den information man söker gällande hur man kommer igång med Tambur.

  Nya filmer på sidan är:

  • Kom igång med Tambur- Skapar användarkonto
  • Mitt konto- Delegerar behörighet och Skapar grupper
  • Mäklare konfigurerar Notiscenter - Ställ in prenumerationer på notifieringar.

Releasenotes 1.20.34

2020-08-19

 • Text i meddelandefliken autosparas

  Inmatad information i meddelandefliken som exempelvis vald mottagare, rubrik och meddelandetext, sparas även om du byter flik i ärendet och sedan går tillbaka till meddelandefliken.

  Inmatad informationen försvinner dock om du går till översiktssidan eller loggar ut ur Tambur innan du skickat meddelandet.

 • Utskrift av lösenuppgifter

  Nu har vi gjort fontstorleken större i utskriften av lösenuppgifter i både säljar- och tillträdesfliken.

 • Integration mot mäklarsystemet FasIT

  Under sommaren genomfördes ett pilottest för integrationen mellan Tambur och mäklarsystemet FasIT med gott resultat! Vi kommer under hösten fortsätta integrera FasIT för att sedan kontinuerligt planera för att ansluta andra mäklarsystemleverantörer.

Releasenotes 1.20.24

2020-06-10

 • Köpeskilling obligatorisk

  Det är obligatoriskt att registrera köpeskilling när du laddar upp köpekontrakt, överlåtelse- eller upplåtelseavtal. Det hjälper dig att i god tid uppmärksamma om det finns risk för minusaffär. Om köpeskillingen saknas när ett dokument laddas upp, visas en spärr. Detta gäller både för dina befintliga ärenden samt de nya som görs i skapa-flödet.

 • Transaktionsbekräftelse

  Vi har kompletterat transaktionsbekräftelsen med ytterligare information om hur transaktionsflödet hos bankerna ser ut. Därmed hoppas vi att det ska vara ännu tydligare för säljaren varför en mindre fördröjning av insättning till kontot kan uppstå.

Releasenotes 1.20.19

2020-05-13

 • Nya Spärrar

  Nu har vi implementerat fler spärrar i samband med att köparbanken påbörjar tillträdet:

  • Mäklaren är spärrad från att be om ny lösenuppgift.
  • Mäklaren får inte ändra köpare eller säljare.
  • Mäklaren får inte ändra i objektsfliken.
  • Utöver de nya spärrarna ovan finns sedan tidigare följande spärrar som triggas då köparbanken påbörjar tillträdet.

  • Säljarbanken får inte registrera nya lösenuppgifter.
  • Mäklare och köparbank får inte avboka/ändra tillträdestid.
  • Mäklaren får inte ändra/lägga till konto för överskottslikvid.
  • Mäklaren får inte ta bort aktörer.
 • Transaktionsbekräftelse

  VI har gjort ytterligare anpassning av transaktionsbekräftelsen utifrån era förslag. Ordet ”Grattis” är borttaget och bilden ändrad för att passa alla typer av affärer.

 • Utskriftsfunktion åtgärdad

  Utskriftsfunktionen i säljarflikens lösenuppgifter och i tillträdesfliken som upphörde att fungera vid senaste systemuppdateringen är nu åtgärdad. Vänligen notera att utseendet på utskriften kan variera beroende på vilken webbläsare du använder.

Releasenotes 1.20.16

2020-04-22

 • Dokumenttyper

  För att undvika missförstånd och fel som resulterar i avvisning av ärenden introduceras tydligare dokumenttyper till de fullmakter som kan behöva bifogas. Samtliga dokument kan laddas upp i dokumentfliken.

  • Nu finns dokumenttypen ”Fullmakt gällande uppdragsavtal” tillgänglig att ladda upp i skapa-flödet och i dokumentfliken. Dokumentet är endast synligt för säljarbanken.
  • Befintlig dokumenttyp Fullmakt döps om till Fullmakt köpehandling/likvidavräkning och är fortsatt endast synlig för köparbanken.
  • Dokumentet Bouppteckning är nu synligt för både säljar- och köparbank och kan numera även laddas upp i skapa-flödet.
  • Notera att dokumenttypen bouppteckning som laddats upp innan denna förändring inte per automatik kommer vara synlig för säljarbanken. Som alternativ kan en ny bouppteckning laddas upp för att göra den synlig för säljarbanken.

 • Om Transaktionsbekräftelsen

  Vi har fått konstruktiv feedback gällande utseendet på utskrift av Transaktionsbekräftelsen och har därför arbetat fram en mer professionell version. Nya transaktionsbekräftelsen är tillgänglig för tillträden som genomförts efter 22/4.

  Notera att köparbankens namn inte står utskrivet då en felaktigt använd utskrift riskerar att bryta mot GDPR-bestämmelserna.

 • Nordea byter namn

  Nordea Bank AB byter namn till Nordea Bank Abp, filial i Sverige.

  Notera att konton för överskottslikvid som registrerats innan denna ändring trätt i kraft fortfarande kommer att visa Nordea Bank AB då clearingnumret kopplades vid registrering. Alla konton som registreras efter ändring får nytt namn.

 • Lånebild skapas när tillträdesdag flyttas

  När ett tillträde flyttas till ett annat datum eller avbokas går preliminär eller definitiv lösenuppgift per automatik tillbaka till typen lånebild.

  Om den bokade tiden ändras, men inom samma datum sker ingen automatisk registrering av ny lånebild utan befintliga lösenuppgifter ligger kvar.

  • Enhetligt utseende på fält för totalbelopp i tillträdesfliken

   Vi har uppdaterat med enhetligt utseende för följande totalbelopp:

   • Totalt (under Lösenuppgifter)
   • Summa överskottslikvid
   • För köparens bank att överföra till säljarbankens ombokningskonto

  Releasenotes 1.20.7

  2020-02-19

  • Kvittot ersätts med Transaktionsbekräftelse

   Istället för att ladda upp ett kvitto publicerar köparbanken en transaktionsbekräftelse i samband med att rutan ”Köparens bank är klar med sina transaktioner” bockats för.

   • Bekräftelsen består av en generell text om att transaktionerna utförts enligt uppgifterna i likvidavräkningen.
   • Köparens bank kan även lägga till en ärendeunik fritext om avvikelser gjorts från likvidavräkningen.
   • Händelsen ”Transaktionsbekräftelse publicerad” skapas i samband med att transaktionsbekräftelsen blir synlig för mäklaren, alltså när köparens bank markerar ”Köparens bank är klar med sina transaktioner”.
   • Kvitton som redan finns på gamla ärenden kommer finnas kvar i Tambur och kunna hanteras som idag med undantaget att ett nytt inte kan laddas upp.
   • När transaktionsbekräftelsen publicerats kan både mäklaren och köparens bank skriva ut den.
   • Köparens bank kommer i och med denna förändring inte kunna lada upp några dokument i fortsättningen.
  • Realtidsnotifiering

   Det första steget inom realtidsnotifiering har implementerats och berör checkboxar/reglage samt Konton för överskottslikvid på tillträdesfliken. Realtidsnotifiering görs genom att en lila flash visas. Den innehåller information om vad som gjorts samt en uppmaning om att ladda om ärendet. Tidigare när en användare uppdaterade vissa delar på Tillträdesfliken sparades hela fliken, inklusive de delar som inte editerats. Det ledde till att en användare kunde skriva över något som en annan användare gjort, vilket nu är åtgärdat.

  • Nytt beteende spärrar/varningar

   Hädanefter kommer alla orangefärgade varningar, lila realtidsnotifieringar och röda spärrar som skapats i Tambur ligga kvar tills användaren klickar bort dem eller lämnar ärendet. Om användaren genererar flera spärrar, varningar och gröna flashar visas alla med den senast skapade överst. De gröna försvinner automatiskt och de övriga behöver användaren klicka bort.

  Releasenotes 1.20.4

  2020-01-22

  • Utskrift tillträdesfliken

   Nu har vi utskriftsanpassat tillträdesfliken så att följande information skrivs ut: ärendenummer, objekt, säljare och köpares namn och personnummer, lösenuppgifter samt konto för överskottslikvid inklusive belopp.

  • Nyanslutna banker

   Inom en snar framtid ansluter Bluestep Bank, Ivetofta Sparbank, Sparbanken i Göinge, Sparbanken Gotland och Orust Sparbank till Tambur. Mer information kommer senare i vår!

  • Nyheter på tambur.se/utbildning

   Stegen i processkartan har kompletterats med information från branschorganisationerna Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarförbundet och Svenska Bankföreningen.

   Informationen beskriver ansvar och förväntningar hos aktörerna. Du hittar dem i de svarta ikonerna nedanför de röda play-ikonerna. Besök sidan här!.

  Releasenotes 1.19.49

  2019-12-10

  • Dokumentfliken

   Dokument kan nu sorteras efter namn, uppladdningsdatum och dokumenttyp. Valet ”Hämta markerade” laddar ner dokument till din dator i en komprimerad fil. Valet ”Öppna markerade” öppnar valda dokumenten i separata fönster i din webbläsare.

   Om du väljer att öppna dokumenten i webbläsaren behöver du godkänna ett pop-up-fönster från Tambur.se. Godkännandet kommer endast behöva göras en gång!

  • Synliga dokument för Säljarbank

   Numera är inte dokumenttyperna Bouppteckning och Testamente synliga för säljarbanken. Nämnda dokument ska bifogas Uppdragsavtalet om säljarbanken är i behov av informationen.

  • Nya spärrar

   Konto för överskottslikvid behöver vara verifierat av säljarbanken för att köparbanken ska kunna markera ”Köparens bank påbörjar tillträdet” i Tillträdesfliken. Samma sak gäller om säljarbanken ännu inte lämnat definitiva lösenuppgifter per dagens datum.

  • Kalender på översiktssidan

   Ny kalender på översiktssidan visar innevarande månad med antal bokade tillträden per dag i blå ruta. Vid klick på specifikt datum filtreras ärenden med tillträden det datumet fram i översikten.

  Releasenotes 1.19.45

  2019-11-13

  • Tillträdestider

   Många banker är fullbokade vid månadsskiftet november/december. Vi rekommenderar därför att undvika att boka tillträden under datumen 28 och 29 november samt 2 december.

  • Överhypotek

   Om överhypotek förekommer kan definitiv lösenuppgift inte lämnas av säljarens bank. Överhypotek behöver lösas i god tid innan tillträdet. Om överhypotek ändå förekommer vid uppladdning av dokumentet "Preliminär likvidavräkning" visas en varning med texten ”Dokumentet uppladdat. Var vänlig åtgärda överhypoteket”.

  • Endast siffror i kontonummer

   Vid inmatning av andra tecken än siffror i konton för överskottslikvid i säljarfliken, visas varningen ”Kontonummer får bara innehålla siffror”.

  • Utskrift av lösenuppgifter

   Nu syns även långa lånenummer som tidigare kapades i utskriften i säljarfliken.

  • Direktlösenkolumnen borttagen

   Vi har tagit bort kolumnen ”Direktlösen” då mäklare och assistenter i dagsläget inte har något behov av den.

  Releasenotes 1.19.42

  2019-10-24

  • Lösenuppgifter

   Nu har Lösenuppgifter på säljarfliken och tillträdesfliken fått ny design! Vi kommer kontinuerligt att göra nya förbättringar för enklare och smidigare hantering av Lösenuppgifter.

  • Information vid inbjudan av bank

   På aktörsfliken kan du nu skicka med informationstext till säljarbank och köparbank när du skickar en inbjudan.

  • Mäklarbild/Utdrag lägenhetsförteckning

   Dokumenttypen ”Lägenhetsförteckning” byter namn till ”Mäklarbild/Utdrag lägenhetsförteckning” och görs synlig även för säljarbanken.

  • Objekttyp styr dokument

   Numera styr objekttypen vilka dokumentkategorier som finns valbara vid uppladdning av dokument. Detta för att göra det enklare att välja rätt dokumentkategori.

   Exempel på dokument som är unika för bostadsrätt:

   • Ekonomisk plan
   • Mäklarbild/utdrag ur lägenhetsförteckning
   • Överlåtesle/upplåtelseavtal

   Exempel på dokument som är unika för fastighet:

   • Fysiskt pantbrev
   • Köpebrev
   • Köpekontrakt
  • Förhandsgranskning av dokument

   Nu kan du förhandsgranska dokument i dokumentfliken i Chrome också.

  Releasenotes 1.19.37

  2019-09-18

  • Handelsbanken

   Inom kort lanserar Handelsbanken en central säljarbanksenhet. Som mäklare kommer du att upptäcka detta vid inbjudan av Handelsbanken som säljarbank då ”Lösengruppen” kommer vara det enda alternativet.

  • Dödsbo – Fysisk person eller juridisk person?

   Om Skatteverket har utfärdat ett organisationsnummer för dödsboet ska registrering göras under valet ”Juridisk Person” (XXXXXX-XXXX). Dödsboet registrerar du under valet ”Fysisk Person” med dödsboets personnummer (YYYYMMDDXXXX).

  • Aktör i händelsefliken

   I kolumnen "Av" visas nu även vilken aktör i ärendet som har skapat händelsen.

  • Filter i översikten

   Det nya filtret Bokningsstatus består av tre kryssrutor placerade på översiktssidan:

   • Bokade – Bekräftade tillträdestider
   • Ej Bekräftade – Föreslagna tillträdestider
   • Ej bokade – Preliminära tillträdesdagar och övriga dagar

  Releasenotes 1.19.33

  2019-08-21

  • Konto för överskottslikvid

   Nu förenklas registrering av konton för överskottslikvid ytterligare genom möjligheten att registrera konton i ”skapa ärende-flödet” samt på Säljarfliken. På Tillträdesfliken finns även en ny rullgardinsmeny med säljarna för ärendet, för att du ska slippa skriva informationen flera gånger.

   • Mäklare kan nu redan i ”skapa-ärende-processen” registrera ett konto för varje Säljare som skrivs in på ärendet. I och med att Säljarens information redan är känd behöver användaren endast ange Clearing och Kontonummer.
   • Mäklaren kan på Säljarfliken lägga till ett konto för varje registrerad Säljare som inte redan har något registrerat konto. Här behöver Mäklaren endast ange Clearing och Kontonummer då övrig information om säljaren redan är tillgänglig.
   • Precis som tidigare kan Mäklare skapa konton på Tillträdesfliken. När Mäklare registrerar konton på Tillträdesfliken finns nu en drop-down meny från vilken Mäklaren kan välja bland alla registrerade Säljare på ärendet för att slippa skriva in den informationen flera gånger.
  • Kryssruta för Kontanttillträden

   På Objektsfliken kan du markera att ärendet är ett kontanttillträde. Kryssrutan används som extra information från mäklare till köparbank.

  • Avvisat ärende

   Avvisningsorsaken har kompletterats med namn på bank, och den har även fått en ny bakgrundsfärg för att göra den synligare.

  • Uppladdning av dokument

   Vid inbjudan av köparbank i “skapa ärende-flödet“ är det obligatoriskt att ladda upp nedanstående dokument:

   • Köpekontrakt för fastighet
   • Överlåtelseavtal/upplåtelseavtal för bostadsrätt
  • Be om ny lösenkostnad på Säljarfliken

   Om säljarbanken har registrerat lösenkostnad innevarande dag döljs knappen ”Be om ny lösenkostnad” under innevarande dygn. Följande dag är knappen aktiv igen. Detta gäller alla typer av lösenkostnader.

  Releasenotes 1.19.23

  2019-06-12

  • Samtidiga användare

   Kontroller i processen läggs kontinuerligt till för att förbättra kvaliteten i ärendet. Utgångspunkten är att ärendet ska vara förberett inför tillträdet och inga överraskningar ska uppdagas på tillträdesdagen. Dessa är de senaste kontrollerna:

   • En definitiv lösenuppgift måste vara registrerad för att en definitiv likvidavräkning ska kunna laddas upp
   • En ”Likvir att ärendet ska vara förberett inför tillträdet och inga överraskningar ska uppdagas på tillträdesdagen. Dessa är de senaste kontrollerna:

    • En definitiv lösenuppgift måste vara registrerad för att en definitiv likvidavräkning ska kunna laddas upp
    • En ”Likvidavräkning – Undertecknad definitiv” måste vara uppladdad för att köparbanken ska kunna markera ”Köparens bank påbörjar tillträdet”
    • En tid för bokning av tillträde kan tidigast föreslås tre dagar framåt i tiden
   • Inloggningssessioner

    Tidigare har användare kunnat bli utloggade från Tambur i slutet av dagen med anledning av en begränsning på max 8 timmars inloggningssessioner. Detta är nu utökat till 12 timmar.

   • Snabbuppladdning av Köpebrev

    Nu kan du använda "Snabbuppladdning av Köpebrev" under Tillträdesfliken om ärendet gäller en fastighet.

   • Radering

    Avslutade ärenden samt pågående ärenden utan aktivitet raderas ur Tambur efter 13 månader.

  Releasenotes 1.19.19

  2019-05-15

  • Samtidiga användare

   När flera användare är inne i ett ärende samtidigt visualiseras det med en blå ruta (Samtidiga användare) i övre högra hörnet. Den kan fällas ut och visa namnen på övriga användare som är inne i ärendet samtidigt. Nu presenteras även aktörer enligt nedanstående exempel:

   • Sara Andersson (Säljarbank)
   • Andreas Norin (Köparbank)
   • Lisa Larsson (Mäklare)
  • Föreslå tid för tillträde

   På en förslagen tid för tillträde har inmatningsfälten ändrats till en rullista med fasta värden. Med den nya rullistan får användaren välja mellan fördefinierade, bestämda klockslag:

   • Timmar: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
   • Minuter: 00, 15, 30, 45
  • Tillträdeskolumnen översiktssidan

   Vi har förtydligat tillträdeskolumnen på översiktssidan genom att addera en ikon framför tid och datum:

   • Grön ikon: Bokad tillträdestid
   • Orange ikon: Föreslagen tillträdestid
   • Grå ikon: Preliminärt tillträdesdatum

   Om fältet framför tillträdestiden eller datumet är blankt, innebär det att tid och datum ännu inte beslutats.

  Releasenotes 1.19.14

  2019-04-10

  • Översiktskalendern

   Översiktskalendern till höger på översiktssidan är nu rättad och visar korrekt antal bokade tillträdestider per dag. Notera att det gäller bokade och bekräftade tider, inte preliminära tillträdestider eller föreslagna tider som köparbanken ännu inte bekräftat.

  • Meddelande

   • För att tydligare visualisera när ett meddelande eller svar i tråden är oläst, visas nu ett kuvert framför rubriken i listan till vänster på Meddelandefliken.
   • Utöver att du kan markera separata meddelanden och svar som lästa eller olästa är det nu möjligt att markera hela tråden som läst eller oläst.
   • När du har skrivit ett nytt meddelande och ska skicka det trycker du på knappen Skicka. Tidigare hette den Spara.
   • På meddelandesidan finns en räknare per tråd som visar hur många svar som skrivits i tråden.

  Releasenotes 1.19.10

  2019-03-13

  • Integration med Mäklarsystems leverantörer

   Utvecklingsarbete har påbörjats för att integrera Mäklarsystemen med Tambur. Syftet är att undvika dubbel registrering då systemen kommer kommunicera med varann. Målet är att ha en första integration på plats under slutet av året.

   Första fasen i integration kommer underlätta hur ett ärende i Tambur skapas. Ärendet behöver då bara registreras i Mäklarsystemet och exporteras sedan per automatik till Tambur för vidare hantering.

  • Nya händelser i Notiscenter

   Nu kan du prenumerera på händelsen ”Förfrågan om tillträdestid är avvisad” så att du kan boka en ny tid så snabbt som möjligt. Även en händelse om att ”Ärendet ej avslutat efter tillträdet” är tillagt så du inte glömmer avsluta ärendet efter tillträdet.

  • Anteckningar byter namn till Meddelanden

   Fliken anteckningar byter namn till Meddelanden. Händelserna rörande Meddelanden i Notiscenter byter även namn.

   • Meddelande skapat
   • Meddelande raderat
   • Svar till meddelande skapat
   • Svar till meddelande raderat
  • Re-design på Översiktsidan

   Omflyttning av blocken på filterytan i Översikten. Borttag av filtret "Påminnelser".

  • Senaste 5 ärenden Notiscentret stängt för närvarande

   I vänstermenyn visas snabblänkar till de senaste 5 ärenden som användaren jobbat med. Funktionen fungerar inte fullt ut och orsakar prestandaproblem. Därför är den avstängd för närvarande.

  Releasenotes 1.19.7

  2019-02-13

  • Delegera behörighet

   Som registrerad mäklare är du alltid personligen ansvarig för ett ärende men kan ge assistenter eller andra mäklare en fullmaktsdelegering. På så sätt kan kollegor skapa och hantera ärenden i ditt namn. Se instruktionsfilm.

  • Intern kommentar på ärendet

   På aktörsfliken kan du ge en kommentar på ärendet, den kommer även att synas i översiktsbilden i den nya kolumnen ”intern kommentar”.

  • Aktörer i Aktörstatusen

   Oavsett vilken flik du är inne på så är statusraden synlig i ett ärende. Där anges nu även vilka andra aktörer som arbetar med ärendet.

  Releasenotes 1.19.2

  2019-01-16

  • Utskrift av Lösenuppgifter

   Formatet i Tambur är nu anpassat så att du ska ha möjlighet att skriva ut lösenuppgifter från säljarfliken på ett ärende. Klicka på Skriv ut i Webbläsaren.

  • Bokad tid i rubriksraden

   Datum och tid visas i rubriksraden på ett ärende oavsett vilken flik som är vald. Preliminär och förslagen tid visas inte, endast bokad och bekräftad tid.

  • Preliminär tillträdestid i Aktörsfliken

    Nu kan du registrera en preliminär tillträdestid på aktörsfliken vid skapande av ett nytt ärende och på ett befintligt ärende.

  • Checklista

   På fliken Ärendestatus är ”Konton för överskottslikvid skapade” tillagt. I tillträdesfliken finns en ny checklista som visar om konton saknas. Tänk på att registrera konton i god tid så att bankparterna har möjlighet att verifiera kontona.

  Releasenotes 1.0.47

  2018-11-21

  • Boka tillträdestid

   Fliken "Boka tid" har fått ett nytt utseende för att förenkla tidsbokningen. Se instruktionsfilm.

  • Nio Sparbanker ansluter till Tambur

   Ytterligare nio sparbanker har anslutit sig till Tambur. Totalt finns det 58 st Sparbanker varav 54 st nu är anslutna:

   • Bergslagens Sparbank
   • Dalslands Sparbank
   • Falkenbergs Sparbank
   • Häradssparbanken Mönsterås
   • Sala Sparbank
   • Sidensjö Sparbank
   • Sparbanken Lidköping
   • Sölvesborg-Mjällby Sparbank
   • Valdermarsviks Sparbank
  • Köparens bank påbörjar tillträde

   När köparbanken påbörjar tillträdet så markeras det i Tambur och ett antal spärrar införs på ärendet. Denna händelse är numera möjlig att prenumenera på i notiscentret, "Köparbank påbörjar arbetet".

   • Spärrar ändring av aktörer på ärendet
   • Spärrar ändring av konton för överskottslikvid
   • Spärrar ändring och avbokning av tillträdestid

  Releasenotes 1.0.41

  2018-10-17

  • "Annan bank" per automatik

   Överskottslikvids konton tillhörandes en annan bank än säljarbanken markeras per automatik som "Annan Bank"

  • Avvisa ärende

   Säljarbank och köparbank kan lämna orsak till att ha avvisat ett ärende. Avvisnings orsaken presenteras i aktörsfliken för mäklaren

  • Hjälptext på aktörsfliken

   På aktörsfliken finns nu en förtydligad instruktion för val av bank

  • Nya händelser i Notiscenter

   Nedanstående händelser är numera möjliga att prenumerera på

   • Konto för överskottslikvid avvisat
   • Konto för överskottslikvid overifierat
   • Konto för överskottslikvid markerat som externt
   • Konto för överskottslikvid verifierat
  • Preliminär likvidavräkning

   • Om en preliminär likvidavräkning laddas upp och det saknas ett konto för överskottlikvid så varnar Tambur om det enligt följande: Kontrollera att konto för överskottslikvid är komplett!
   • På tillträdesdagen kan mäklaren inte ladda upp en preliminär likvidavräkning då en definitiv likvidavräkning förväntas
  • Definitiv undertecknad likvidavräkning

    En definitiv likvidavräkning kan inte laddas upp utan att konton för överskottlikvid är registrerade i tillträdesfliken

  • Villkor för att Bjuda in köparbank

    För att bjuda in köparbank krävs en inbjuden säljarbank

  • Villkor för att Boka tid

   En säljarbank måste vara inbjuden till ärendet

  • Tillträdesfliken för Mäklare

   • Snabb uppladdning av definitiv undertecknad likvidavräkning
   • Lösenkostnader presenteras

  Releasenotes 1.0.36

  2018-09-12

  • Nya banker ansluter till Tambur

   Ytterligare tolv sparbanker har anslutit sig till Tambur. Totalt är det 53 banker varav 45 sparbanker anslutna.

   • Bjursås Sparbank
   • Sparbanken Boken
   • Sparbanken Eken
   • Sparbanken i Karlshamn
   • Sparbanken Nord
   • Sparbanken Tranemo
   • Sörmlands Sparbank
   • Tidaholms Sparbank
   • Ulricehamns Sparbank
   • Vimmerby Sparbank
   • Virserums Sparbank
   • Ålems Sparbank
  • Markera alla notifieringar som lästa

   Funktion för att rensa alla påminnelsenotiser.

   • Nu kan "Markera alla som lästa" markeras för både påminnelsenotiser och anteckningar
  • Ändringar i "Användarsupport"

   I toppmenyn så ändras valet ""Hjälp" till "Användarsupport"

   • Gemensam länk till utbildningsplattform
   • Ny länk till Releasenotes
   • Ny hjälpikon till användarsupporten på menyraden
  • Statusfält ändrat

   • Nu visas övergripande ärendestatus och respektive aktörs status tydligare i ärendet
  • Ingen sluttid på tillträden

   • Nu visas samtliga tillträdestider med endast starttid. Förfrågningar om tillträden görs bara på startid
  • Ny händelse i Notiscenter

   • Händelsen "Preliminära lösenkostnader uppdaterade" är tillagd i Notiscentret

  Releasenotes 1.0.33

  2018-08-23

  • Nytt Notiscenter

   Med det nya Notiscentret kan du anpassa hur du tar emot notifieringar efter ditt arbetssätt.

   • Möjlighet att prenumerera på utvalda händelser i dina ärenden
   • Avisering via e-post och/eller påminnelsenotiser
   • Tänk på att samtliga notifieringar är avstängda tills du gör ett aktivt val och väljer vilka händelser du vill prenumerera på