Kom igång med Tambur
-Skapar användarkonto

-Delegerar behörighet
-Skapar grupper
-Signerar sekretessförbindelsen

Instruktionsfilm

Information

Mäklare/Assistent
Säljarens bank/Kontobank
Köparens bank
Innan försäljningen startar
1
 • Skapar ärende
 • Registrerar uppgifter om objekt och säljare
 • Laddar upp förmedlingsuppdrag
 • Bjuder in säljarens bank
2
SB-1
 • Gör kontroller, accepterar eller avvisar ärendet inom 24 timmar
 • Registrerar lånebild eller preliminär löseninformation
 
Köpekontrakt upprättas
3
 • Registrerar uppgifter om köpare
 • Laddar upp överlåtelseavtal/köpekontrakt och andra aktuella dokument
 • Bjuder in köparens bank
 
4
KB-1
 • Gör kontroller, accepterar eller avvisar ärendet inom 24 timmar
Tillträdesdatum bokas
5
 • Bokar tid eller skickar bokningsförfrågan angående tillträdestid senast 10 arbetsdagar före tillträdet
 
6
KB-2
 • Bekräftar eller avvisar tid
Innan tillträdet
8
 • Registrerar konto för överskottslikvid
 • Laddar upp preliminär likvidavräkning senast 4 arbetsdagar före tillträdet
7
SB-2/SB-3
 • Registrerar preliminär löseninformation tidigast 10 arbetsdagar före tillträdet och senast 4 arbetsdagar före tillträdet
9
SB-5
 • Verifierar eller avvisar konto för överskottslikvid tillhörande säljarens bank eller kontobank
10
 • Kontrollerar uppladdade dokument
Tillträdesdagen
12
 • Skapar definitiv likvidavräkning och laddar upp den på bokad tillträdestid
11
SB-4
 • Registrerar definitiv löseninformation senast 2 timmar före tillträdet (dock tidigast kl. 08.45)
13
 • Förbereder tillträdet och bevakar uppladdning av undertecknade dokument
Tidpunkt för tillträdet
14
 • Genomför affären
 • Laddar upp undertecknade handlingar
16
 • Skriver ut transaktionsbekräftelse
 • Levererar originalhandling
17
SB-6
 • Löser lån tillhörande säljarens bank
 • Bokar överskottslikvid på konton tillhörande överskottslikvid tillhörande säljarens bank eller kontobank
15
KB-3
 • Granskar dokument
 • Tolkar bokningsinstruktionen
 • Hanterar konton för överskottslikvid
 • Genomför transaktioner enligt bokningsinstruktionen
 • Publicerar transaktionsbekräftelse
 
Samtliga aktörer avslutar ärendet i Tambur

Funktion utanför process

Tips

Mäklare/Assistent

Bank

Notifieringsinställningar

- Ställer in prenumerationer på notifieringar

Tillträdestider

- Köparens bank administrerar tillträdestider

Notifieringsinställningar

- Ställer in prenumerationer på notifieringar

Mina enheter

-Säljarens bank konfigurerar dynamisk bokningsinstruktion
-Köparens bank väljer alternativ
för tidsbokning

Kontakta våra experter

Gustav Helin

Gustav Helin

Produktägare

08-30 28 00

kundservice-tambur@tibern.se

Sebastian Thorell

Sebastian Thorell

Operationell specialist

08-30 28 00

kundservice-tambur@tibern.se

Stäng
Stäng
Stäng